Seven Bank

Đăng ký mở Tài khoản và Dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Lựa chọn quốc tịch

Cần nhập vào mục
Vui lòng lựa chọn quốc tịch.
※Không thể đăng ký thẻ khi sống ở Nhật chưa đủ 6 tháng.
Khách hàng quốc tịch Mỹ không thể đăng ký dịch vụ này .


Mục đồng ý・Các lưu ý về đăng ký dịch vụ

1.Tôi đồng ý với các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin cá nhân thuộc "Quy định tài khoản ngân hàng Seven Bank" bao gồm "Quy định về dịch vụ chuyển tiền quốc tế" để đăng ký mở tài khoản ngân hàng của Seven Bank. Tài khoản sẽ được mở nếu quý công ty chấp nhận và phê duyệt đăng ký này.
2.Tôi xin hứa là khi giao dịch với ngân hàng,hiện tại,tôi ko phải là <1>Xã hội đen,<2>Là Xã hội đen trên 5 năm,<3>Bán thành viên Xã hội đen, <4>Thành viên của công ty liên quan đến Xã hội đen, <5>Tôi xin hứa hiện tại và trong tương lai,tôi ko là đối tượng của Sokaiya hay khác hoặc là đối tượng vi phạm Điều 21, số 2 của「Các điều lệ giao dịch của tài khoản Seven Bank」.Ngoài ra,tôi ko dùng người thứ ba(1)Có hành vi cưỡng chế bạo lực、(2)hành vi cưỡng chế bất hợp pháp,(3) hành vi đe dọa hoặc sử dụng bạo lực đối với các giao dịch,(4)phổ biến các tin đồn, gian lận hoặc dùng vũ lực để làm tổn hại uy tín của ngân hàng hay có hành vi cản trở công việc của ngân hàng.
3.Tôi xin hứa sẽ ko bán hay chuyển nhượng tài khoản đã đăng ký cho người khác.
4.Tôi đồng ý với việc trên nguyên tắc,ngân hàng cung cấp dịch vụ/giao dịch bằng tiếng Nhật,trường hợp hiển thị ngôn ngữ khác để thuận tiện hỗ trợ.Việc hiển thị ngôn ngữ khác sẽ bị hạn chế và nếu có bất kỳ sự khác biệt nào về ý nghĩa giữa tiếng Nhật và các ngôn ngữ khác,ý nghĩa theo tiếng Nhật sẽ được ưu tiên sử dụng.
5.Tôi xin tuân theo điều lệ của「Quy định về dịch vụ chuyển tiền quốc tế」về việc ngân hàng lấy và sử dụng quốc tịch và quốc gia/nơi sinh, các thông tin cá nhân đã cung cấp cho ngân hàng Seven sẽ được cung cấp cho đối tác, đơn vị uỷ thác của đối tác, điểm nhận tiền và các ngân hàng nhận tiền nhằm hỗ trợ cho việc xử lý chi trả giao dịch chuyển tiền quốc tế cho người nhận, tuân thủ luật pháp và sử dụng cho việc phân tích dữ liệu nhằm cải thiện dịch vụ của đối tác, cùng với việc đồng ý cung cấp thông tin lẫn nhau giữa các đơn vị cung cấp.
6.Tôi xác nhận là trường hợp tôi có quốc tịch nước ngoài,thì tôi đã ở Nhật được trên 6 tháng.
7.Quốc gia cư trú trên pháp luật về thuế của tôi chỉ có Nhật Bản.
※Mọi chi tiết xin tham khảo tại đây(国税庁のサイト
8.Tôi xin xác nhận rằng không có sự khác biệt hay gian dối nào trong tất cả những điều lệ tôi đã đăng ký tại đây.Ngoài ra, nếu có sự thay đổi về quốc gia cư trú,tôi đồng ý làm thủ tục thay đổi trong vòng 3 tháng.
9.Tôi đồng ý trong việc sẽ liên lạc đến Trung tâm liên lạc của Seven Bank trước khi làm thủ tục đăng ký nếu tương ứng với hai trường hợp sau <1>Là Thủ trưởng ngoại giao hay chính phủ nước ngoài,Ngân hàng trung ương hay là những người chiếm một vị trí quan trọng trong các tổ chức tương tự,<2>Có gia đình là những người đã nêu ở<1>
※ Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập tại đây.

■ Những điều cần lưu ý khi đăng ký Dịch vụ chuyển tiền quốc tế
・Không thể xử lý chuyển tiền với mục đích thanh toán phí nhập khẩu ( phí mua hàng hay sử dụng dịch vụ ).
・Hoàn toàn không thể xử lý các giao dịch chuyển tiền được hạn chế bởi việc cần sự cho phép, xác nhận hay đăng ký từ ”Luật quản lý ngoại hối và thương mại nước ngoài ”
・Không thể xử lý thay đổi nội dung chuyển tiền.
・Tùy theo lý do phát sinh mà có trường hợp sẽ đình chỉ sử dụng, hủy bỏ dịch vụ chuyển tiền quốc tế hay xóa đăng ký một phần hoặc tất cả người nhận tiền mà không báo trước.

"Dịch vụ ghi nợ"

Khi đăng ký dịch vụ ghi nợ (Thẻ ngân hàng kèm theo chức năng ghi nợ) thì phải đồng ý với những quy định trong「Tập những quy định về dịch vụ ghi nợ của ngân hàng Seven」. 「Tập những quy định về dịch vụ ghi nợ của ngân hàng Seven」là những quy định liên quan đến dịch vụ ghi nợ,「Quy định dịch vụ ghi nợ」, 「Văn bản đồng ý sử dụng thông tin cá nhân cho dịch vụ ghi nợ」, 「Điều khoản cam kết ủy thác dịch vụ ghi nợ」, 「Quy định người sử dụng MyJCB (dành riêng cho ngân hàng Seven)」, và Quy định liên quan đến nanaco khi lựa chọn sử dụng thẻ ngân hàng kèm chức năng ghi nợ (hình thức hợp nhất với thẻ nanaco), 「Hợp đồng thành viên thẻ nanaco (dùng cho đơn vị phát hành thẻ)」, 「Những điều khoản quan trọng liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân」, 「Hợp đồng đặc biệt dịch vụ tích điểm nanaco (dùng cho đơn vị phát hành thẻ)」, 「Hợp đồng đặc biệt về thẻ ngân hàng Seven kèm theo chức năng ghi nợ」.

■ Những điều cần lưu ý khi đăng ký thẻ Debit
・Một phần cửa hàng có liên kết với JCB nhưng không thể dùng được.
・Một phần cửa hàng có trường hợp sau khi thanh toán mới trừ tiền trong tài khoản .
・Tùy thuộc vào biến động tỷ giá hối đoái xảy ra khi sử dụng ở nước ngoài mà có trường hợp điều chỉnh lại số tiền đã thanh toán vào ngày sau .
・Thẻ Debit có thời hạn là 5 năm. Ngân hàng sẽ gửi thẻ mới lại khi sắp hết hạn. Tuy nhiên, tùy vào tình trạng sử dụng thẻ Debit mà sẽ không phát hành thẻ mới.Vì vậy có thể dùng thẻ cũ như thẻ ngân hàng. (Trong trường hợp này không thể sử dụng thẻ Debit JCB )

■Các mục cần lưu ý khác
・Vui lòng xác nhận rằng dữ liệu hồ sơ mà khách hàng đã gửi lúc đăng ký thẻ sẽ hoàn toàn không được trả lại.

Các điều lệ của tài khoản Seven Bank
Chính sách bảo mật
Bảng lãi suất của Seven Bank

1.私は、貴社の「海外送金サービス規定」を含む「セブン銀行口座規定集」 各規定及び「プライバシーポリシー」に同意します。
2.私は、貴社との取引きに際し、現在、<1>暴力団員、<2>暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、<3>暴力団準構成員、<4>暴力団関係企業構成員、<5>総会屋等その他「セブン銀行取引規定」第21条第2号に掲げる者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。また、私は、自らまたは第三者を利用して(1)暴力的な要求行為、(2)法的な責任を超えた不当な要求行為、(3)取引きに関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為等を行わないことを確約します。
3.私は、この申込む口座を他人に売ったり、譲渡しないことを確約します。
4.私は、貴社のサービス・取引きが原則として日本語によることのほか、便宜・補助のため他の言語により表示等がされる場合があるものの、かかる表示等は限定的であり、また、意味・内容が日本語と相違する場合は、日本語によることを十分に理解し同意します。
5.私は、「海外送金サービス規定」の定めに従い、貴社が私の国籍および出生国・出生地を取得し利用すること、貴社に提供した個人情報等が提携先および受取拠点に提供され、受取人への支払いその他貴社による海外送金取引きの処理の支援、法令遵守または提携先のサービス向上に向けたデータ分析のために利用されること、ならびに提供先間で相互提供されることに同意します。
6.私の国籍が外国国籍である場合、私は、日本に入国後6ヶ月以上が経過していることを確認します。
7.私の税法上の居住地国は日本のみです。
 ※くわしくはこちら(国税庁のサイト)をご覧ください。
8.私は、この申込みで届出た事項すべてに相違や虚偽がないことを認めます。また居住地国に変更が生じた場合、3ヶ月以内に届出をすることに同意します。
9.私は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める<1>外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者など並びにこれらの者であった者、<2><1>に掲げる者の家族などに該当する場合には、この申込みの前にセブン銀行コンタクトセンターへ連絡します。
 ※くわしくはこちらをご覧ください。

■ 海外送金サービス お申込みにあたってのご留意事項
・輸入代金(物品やサービスの購入代金)のお支払いを目的とする送金や商業目的の送金はお取扱いしません。
・「 外国為替及び外国貿易法」により事前の許認可、承認、届出、登録等を要する等、送金に際し当社がその完了の確認を行うべき制限を課される送金は一切お取扱いしません。
・お客さまからの送金内容のご変更は、お取扱いしません。
・所定の事由が発生した場合、予告なく、海外送金サービス契約の解約またはサービスの利用停止を行い、全部または一部の受取人のご登録を取消すことがあります。

【デビットサービス】

デビットサービス(デビット付きキャッシュカード)のお申込みには「セブン銀行デビットサービス規定集」の各種規定への同意が必要です。「セブン銀行デビットサービス規定集」には、デビットサービスに関する規定として、「デビットサービス規定」、「デビットサービス個人情報取扱同意書」、「デビットサービス保証委託約款」、「MyJCB利用者規定(セブン銀行用)」と、デビット付きキャッシュカード(nanaco一体型)をご選択いただく場合のnanacoに関する規定として、「nanacoカード会員規約(提携先発行カード用)」、「個人情報の取扱いに関する重要事項」、「nanacoポイントサービス特約(提携先発行カード用)」、「セブン銀行デビット付きキャッシュカードにおける特約」があります。

■ デビットサービス (デビット付きキャッシュカード)お申込みにあたってのご留意事項
・JCB加盟店であっても一部利用できない店舗があります。
・一部加盟店では、後日請求・後日引落しとなる場合があります。
・海外での利用時に発生した為替相場変動等により、後日引落しや返金となる場合があります。
・デビット付きキャッシュカードには有効期限(5年)があります。有効期限が近づくと、当社より新しいデビット付きキャッシュカードを郵送します。ただし、デビットカードのご利用状況によっては新しいデビット付きキャッシュカードを発行せず、お手元のデビット付きキャッシュカードをキャッシュカードとして引続きご利用いただく場合があります(この場合、JCBデビットはご利用いただけません)。

■その他のご留意事項
・お申込時にお客さまが送信した書類等のデータは、一切返却されませんので、あらかじめご了承ください。