Seven Bank

เปิดบัญชี ・พร้อมสมัครบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

2021/07/28
We are now experiencing system issue that an account opening application service is not available via certain browsers and the investigation is underway.
We apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your patience and understanding.

เลือกสัญชาติ

รายการที่จำเป็น
โปรดเลือกสัญชาติของคุณ
※ท่านที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นไม่ถึง 6 เดือนไม่สามารถสมัครได้
ผู้ที่มีสัญชาติอเมริกาไม่สามารถสมัครได้


ข้อตกลง・สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการสมัครบริการต่างๆ

1.ในการสมัครเปิดบัญชีธนาคารเซเว่น ฉันยอมรับข้อกำหนดของ "เงื่อนไขบัญชีธนาคารเซเว่น"รวมถึง "ข้อกำหนดของบริการโอนเงินต่างประเทศ" และนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร และฉันยินยอมเปิดบัญชีหากธนาคารยอมรับและอนุมัติใบสมัครนี้
2.ในการรทำธุรกรรมกับบริษัทคุณ ฉันขอยืนยันว่าปัจจุบันฉันไม่ได้เข้าข่ายตามข้อที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ <1>สมาชิกกลุ่มอาชญากรรม <2>สมาชิกของกลุ่มอาชญากรรมที่มีอยู่ตลอดเวลาในช่วงห้าปีที่ผ่านมา<3>สมาชิกสมทบกลุ่มอาชญากรรม <4>สมาชิกสมทบของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรม <5>ขอยืนยันว่าไม่ได้เข้าข่ายตามบุคคลที่บัญญัติในมาตราข้อ21ฉบับที่2 และขอยืนยันว่าจะไม่เข้าข่ายอย่างแน่นอนในอนาคต นอกจากนี้ฉันขอยืนยันว่าฉันหรือบุคคลที่สามจะไม่กระทำการใดๆ เช่น (1)กระทำการโดยใช้ความรุนแรง (2)กระทำการที่ไม่สมควรที่เกินความรับผิดชอบทางกฎหมาย (3)กระทำการคุกคามข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม (4)กระทำการแพร่กระจายข่าวลือ ใช้วิธีการฉ้อฉลหรืออำนาจให้เกิดความไม่เชื่อถือในบริษัทคุณ หรือให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับกิจการของบริษัทคุณ
3.ฉันขอยืนยันว่าจะไม่ขายหรือยอมมอบบัญชีสมัครนี้ให้กับผู้อื่น
4.ฉันเห็นชอบด้วยกับกฎทั่วไปในการทำธุรกรรมและบริการของบริษัทคุณโดยภาษาญี่ปุ่น แม้ว่าคำอธิบายอื่นๆจะถูกจำกัดให้แสดงเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อความสะดวกและมีวัตถุประสงค์ในการเสริมอธิบายดังกล่าว และนอกจากนั้น ฉันเข้าใจหากมีความไม่สอดคล้องกันในความหมายหรือเนื้อหาระหว่างภาษาญี่ปุ่นและการแปลดังกล่าวเป็นภาษาอื่นๆ
5.ฉันเห็นด้วยกับข้อกำหนด "กฏการบริการโอนเงินระหว่างประเทศ" บริษัทของคุณจะนำข้อมูลส่วนตัวสัญชาติ และประเทศเกิดของฉันไปใช้ บริษัทของคุณจะนำข้อมูลส่วนตัวที่ฉันกรอกไปเสนอส่งให้บริษัทคู่สัญญา บริษัทตัวแทน ศูนย์การรับชำระเงิน หรือ ธนาคารปลายทาง และจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน นอกจากนี้ บริษัทของคุณจะสนับสนุนการจัดการธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ ปฏิบัติตามกฏหมายหรือ ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับปรับปรุงการบริการของพันธมิตรคู่ค้า ตลอดจนเห็นชอบในข้อเสนอร่วมกันระหว่างองค์กรที่ให้บริการ
6.ฉันขอยืนยันว่าได้พำนับอยู่ในญี่ปุ่นอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปตั้งแต่เข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ที่ถือสัญชาติอื่นนอกเหนือจากสัญชาติญี่ปุ่น)
7.เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรของฉันคือที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น.
※สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่นี่(เว็บไซต์ของกรมสรรพากรแห่งชาติ)
8.ฉันยอมรับว่าไม่มีความแตกต่างหรือความเท็จในการแจ้งเตือนทุกอย่างในรายการนี้ นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงประเทศที่อยู่อาศัยเกิดขึ้น ฉันตกลงที่จะแจ้งไปยังทางธนาคารให้ทราบภายในสามเดือน
9.ฉันรับทราบในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการโอนเงินทางอาญา.<1>หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศของรัฐและรัฐบาลต่างประเทศของธนาคารกลางและอื่น ๆ ดังกล่าวเช่นเดียวกับบรรดาบุคคลเหล่านี้ที่ครองตำแหน่งที่สำคัญในสถาบันการศึกษาที่คล้ายกัน
<2><1>หากเป็นครอบครัวของบุคคลที่ระบุไว้
ฉันจะติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารเซเว่นก่อนที่จะทำการสมัครเปิดบัญชีในครั้งนี้.
※สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิกที่นี่.

■ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
・ลูกค้าไม่สามารถใช้โอนเงินเพื่อจุดประสงค์ในการชำระค่าสินค้านำเข้า (สินค้าหรือบริการการชำระเงิน) หรือการโอนเงินเพื่อการพาณิชย์
・ทางเราไม่รับดำเนินการกับการโอนเงินที่กำหนดข้อ จำกัด ในการโอนเงินเช่น การขออนุมัติการแจ้งการลงทะเบียน ฯลฯ ตาม "กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ"
・ทางเราไม่รับการดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการส่งเงินจากลูกค้า
・ในกรณีที่เกิดเหตุบางอย่างเราอาจยกเลิกสัญญาบริการโอนเงินต่างประเทศหรือระงับบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและอาจยกเลิกการลงทะเบียนผู้รับทั้งหมดหรือบางรายการ

"บริการบัตรเดบิต"

การที่จะสมัครใช้บริการบัตรเดบิต(บัตรเงินสดที่ติดบัตรเดบิตด้วย)นั้นจำเป็นต้องยินยอมรับใน"บทบัญญัติต่างๆของบริการบัตรเดบิตธนาคารเซเว่น"" บทบัญญัติสำหรับการให้บริการบัตรเดบิตของธนาคารเซเว่น" คือในฐานะที่เป็นบทบัญญัติสำหรับการให้บริการบัตรเดบิต"บทบัญญัติการให้บริการบัตรเดบิต","บริการบัตรเดบิตข้อตกลงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล","บริการสัญญาขายฝากประกันบัตรเดบิต","กำหนดผู้ใช้ MyJCB (สำหรับธนาคารเซเว่น)"และ กรณีที่เลือกบัตรเงินสดติดบัตรเดบิต(พร้อมnanacoด้วย)เกี่ยวกับบทบัญญัติของnanaco,"ข้อตกลงการเป็นสมาชิกบัตร nanaco(ใช้สำหรับพันธมิตรที่ออกบัตร)" "เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" "สัญญาพิเศษของบริการพอยท์ nanaco(ใช้สำหรับพันธมิตรที่ออกบัตร)" มี"สัญญาพิเศษของการให้บริการบัตรเงินสดติดบัตรเดบิตของธนาคารเซเว่น"อยู่ด้วย.

■ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อสมัครใช้บริการบัตรเดบิต (บัตรเงินสดพร้อมเดบิต)
・บัตรเดบิตไม่สามารถใช้ที่ร้านค้าบางแห่งของเครือ JCB ได้
・ร้านค้าบางร้านอาจมีการเรียกเก็บเงินภายหลังและหักบัญชีในภายหลัง
・เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ ขณะใช้บัตรในต่างประเทศ ดังนั้นอาจมีการหักบัญชีหรือคืนเงินในภายหลังได้
・สำหรับบัตรเงินสดพร้อมเดบิตมีวันหมดอายุ (5 ปี) เมื่อถึงวันหมดอายุเราจะส่งบัตรเงินสดพร้อมเดบิตใหม่ไปให้ลูกค้า แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งานบัตรเดบิตของลูกค้า ทางธนาคารอาจไม่ออกบัตรเงินสดพร้อมเดบิตใบใหม่ก็เป็นได้ เนื่องจากคุณสามารถใช้บัตรเงินสดพร้อมเดบิตของคุณที่มีอยู่แล้วเป็นบัตรเงินสดต่อไปได้ (ในกรณีนี้ไม่สามารถใช้เดบิต JCB ได้)

■การพิจารณาอื่นๆ
・โปรดทำความเข้าใจล่วงหน้าว่าข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่ลูกค้าส่งมา ณ เวลาที่สมัครจะไม่ถูกส่งคืนกลับไป

หลักเกณฑ์บัญชีธนาคารเซเว่น
นโยบายส่วนบุคคล
ตารางดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเซเว่น

1.私は、貴社の「海外送金サービス規定」を含む「セブン銀行口座規定集」 各規定及び「プライバシーポリシー」に同意します。
2.私は、貴社との取引きに際し、現在、<1>暴力団員、<2>暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、<3>暴力団準構成員、<4>暴力団関係企業構成員、<5>総会屋等その他「セブン銀行取引規定」第21条第2号に掲げる者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。また、私は、自らまたは第三者を利用して(1)暴力的な要求行為、(2)法的な責任を超えた不当な要求行為、(3)取引きに関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為等を行わないことを確約します。
3.私は、この申込む口座を他人に売ったり、譲渡しないことを確約します。
4.私は、貴社のサービス・取引きが原則として日本語によることのほか、便宜・補助のため他の言語により表示等がされる場合があるものの、かかる表示等は限定的であり、また、意味・内容が日本語と相違する場合は、日本語によることを十分に理解し同意します。
5.私は、「海外送金サービス規定」の定めに従い、貴社が私の国籍および出生国・出生地を取得し利用すること、貴社に提供した個人情報等が提携先および受取拠点に提供され、受取人への支払いその他貴社による海外送金取引きの処理の支援、法令遵守または提携先のサービス向上に向けたデータ分析のために利用されること、ならびに提供先間で相互提供されることに同意します。
6.私の国籍が外国国籍である場合、私は、日本に入国後6ヶ月以上が経過していることを確認します。
7.私の税法上の居住地国は日本のみです。
 ※くわしくはこちら(国税庁のサイト)をご覧ください。
8.私は、この申込みで届出た事項すべてに相違や虚偽がないことを認めます。また居住地国に変更が生じた場合、3ヶ月以内に届出をすることに同意します。
9.私は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める<1>外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者など並びにこれらの者であった者、<2><1>に掲げる者の家族などに該当する場合には、この申込みの前にセブン銀行コンタクトセンターへ連絡します。
 ※くわしくはこちらをご覧ください。

■ 海外送金サービス お申込みにあたってのご留意事項
・輸入代金(物品やサービスの購入代金)のお支払いを目的とする送金や商業目的の送金はお取扱いしません。
・「 外国為替及び外国貿易法」により事前の許認可、承認、届出、登録等を要する等、送金に際し当社がその完了の確認を行うべき制限を課される送金は一切お取扱いしません。
・お客さまからの送金内容のご変更は、お取扱いしません。
・所定の事由が発生した場合、予告なく、海外送金サービス契約の解約またはサービスの利用停止を行い、全部または一部の受取人のご登録を取消すことがあります。

【デビットサービス】

デビットサービス(デビット付きキャッシュカード)のお申込みには「セブン銀行デビットサービス規定集」の各種規定への同意が必要です。「セブン銀行デビットサービス規定集」には、デビットサービスに関する規定として、「デビットサービス規定」、「デビットサービス個人情報取扱同意書」、「デビットサービス保証委託約款」、「MyJCB利用者規定(セブン銀行用)」と、デビット付きキャッシュカード(nanaco一体型)をご選択いただく場合のnanacoに関する規定として、「nanacoカード会員規約(提携先発行カード用)」、「個人情報の取扱いに関する重要事項」、「nanacoポイントサービス特約(提携先発行カード用)」、「セブン銀行デビット付きキャッシュカードにおける特約」があります。

■ デビットサービス (デビット付きキャッシュカード)お申込みにあたってのご留意事項
・JCB加盟店であっても一部利用できない店舗があります。
・一部加盟店では、後日請求・後日引落しとなる場合があります。
・海外での利用時に発生した為替相場変動等により、後日引落しや返金となる場合があります。
・デビット付きキャッシュカードには有効期限(5年)があります。有効期限が近づくと、当社より新しいデビット付きキャッシュカードを郵送します。ただし、デビットカードのご利用状況によっては新しいデビット付きキャッシュカードを発行せず、お手元のデビット付きキャッシュカードをキャッシュカードとして引続きご利用いただく場合があります(この場合、JCBデビットはご利用いただけません)。

■その他のご留意事項
・お申込時にお客さまが送信した書類等のデータは、一切返却されませんので、あらかじめご了承ください。